top of page

AVG      Algemene Verordening Gegevens bescherming

Welke persoonsgegevens verwerkt Bosch Dialogenfestival?

  • Persoons-, en adresgegevens (voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, mobiele telefoon, e-mailadres, geslacht)

  • Betalingsgegevens (betalingswijze, te betalen bedrag, betaald bedrag, terugbetaald ja/nee)

Met welk specifiek doel verwerkt Bosch Dialogenfestival de gegevens?

  • Voor de administratie (wie zijn de deelnemers, heeft iedereen betaald, e-mail  voor communicatie )

Hoelang bewaar we je gegevens.

  • Alle persoonlijke gegevens zullen verwijdert worden zodra aan alle verplichten beiderzijds zijn voldaan en het festival ten einde is.

  • De gegevens die nodig zijn voor de belasting met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar moeten we bewaren en zullen we enkel ter beschikking houden voor rechthebbende.

 

De gegevens bewaren we op een eigen locatie en is voor niemand toegankelijk.

bottom of page